In slechts twee minuten kan een brand levensbedreigend worden. In vijf minuten kan een woning in vlammen opgaan.

 

Leer meer over branden

 

Vuur is SNEL! In minder dan 30 seconden kan een klein vlammetje veranderen in een grote brand. Het duurt slechts enkele minuten voordat dikke zwarte rook een huis vult of het in vlammen opgaat.

Vuur is HEET! Hitte is bedreigender dan vlammen. De kamertemperatuur in een brand kan op grondniveau 100 graden zijn en op ooghoogte oplopen tot 600 graden. Het inademen van deze superhete lucht verschroeit uw longen en smelt uw kleren aan uw huid.

Vuur is DONKER! Vuur begint helder, maar produceert al snel zwarte rook en volledige duisternis.

Vuur is DODDELIJK! Rook en giftige gassen doden meer mensen dan vlammen doen. Vuur produceert giftige gassen die je gedesoriënteerd en slaperig maken. Verstikking is de belangrijkste doodsoorzaak bij brand en is 3 keer zo erg als brandwonden.

 

Vóór een brand

Maak en oefen een vluchtplan

 

In geval van brand telt elke seconde. Een vluchtplan helpt u snel uit uw huis te komen. Oefen twee keer per jaar uw vluchtplan. Enkele tips om te overwegen bij het opstellen van dit plan zijn:

 

Zoek twee manieren om uit elke kamer te komen voor het geval de eerste weg geblokkeerd is door vuur of rook.

Zorg ervoor dat ramen niet vastzitten, dat horren snel kunnen worden verwijderd en dat beveiligingsstangen goed kunnen worden geopend.

Oefen met het voelen van de weg naar buiten in het donker of met uw ogen dicht.

Leer kinderen zich niet te verstoppen voor brandweerlieden.

Tip: branddetectie

 

Rookmelders

 

Een goed werkende rookmelder verhoogt uw kansen om een dodelijke brand te overleven aanzienlijk.

 

Vervang de batterijen twee keer per jaar, tenzij u lithiumbatterijen met een levensduur van 10 jaar gebruikt.

Installeer rookmelders op elke verdieping van uw huis, ook in de kelder.

Vervang de hele rookmelder elke 10 jaar of volgens de instructies van de fabrikant.

Schakel nooit een rookmelder uit tijdens het koken – dit kan een dodelijke fout zijn.

 

Rookmelderveiligheid voor mensen met toegangs- of functiebeperkingen

 

Geluidsmelders voor mensen met een visuele handicap moeten een pauze inlassen met een klein stiltevenster tussen elke opeenvolgende cyclus, zodat zij naar de instructies of stemmen van anderen kunnen luisteren.

Voor slechthorenden zijn er rookmelders met een trilkussen of een knipperlicht beschikbaar. Neem contact op met uw plaatselijke brandweer voor informatie over het verkrijgen van een knipperende of trillende rookmelder.

Rookmelders met een stroboscooplicht buiten het huis om de aandacht van buren te trekken en noodoproepsystemen om hulp in te roepen, zijn ook verkrijgbaar.

 

Meer brandveiligheidstips

 

Maak digitale kopieën van waardevolle documenten en dossiers zoals geboorteakten.

Slaap met uw slaapkamerdeur dicht.

Bewaar een brandblusser in uw keuken. Neem contact op met uw plaatselijke brandweer voor hulp bij het juiste gebruik en onderhoud.

Overweeg de installatie van een automatisch brandsprinklersysteem in uw woning.

Uitgelicht: brandpreventie

 

Tijdens een brand

 

Kruip laag onder de rook door naar uw uitgang. Zware rook en giftige gassen verzamelen zich het eerst langs het plafond.

Voel aan de deurknop en de deur voordat u een deur opent. Als een van beide heet is, of als er rook rond de deur komt, laat de deur dan dicht en gebruik uw tweede uitweg.

Als u een deur opent, doe dat dan langzaam. Wees klaar om hem snel te sluiten als er zware rook of vuur aanwezig is.

Als u niet bij iemand kunt komen die hulp nodig heeft, verlaat dan het huis en bel 112 of de brandweer. Vertel de hulpdiensten waar de persoon zich bevindt.

Als er huisdieren in uw huis vastzitten, vertel dit dan meteen aan de brandweer.

Als u er niet uit kunt, sluit dan de deur en bedek ventilatieopeningen en kieren rond deuren met stof of tape om rook buiten te houden. Bel 112 of uw brandweer. Zeg waar u bent en roep hulp in voor het raam met een lichtkleurige doek of een zaklamp.

Als uw kleren vlam vatten, stop dan, laat u vallen en rol om – stop onmiddellijk, laat u op de grond vallen en bedek uw gezicht met uw handen.  Rol heen en weer of heen en weer tot het vuur uit is. Als u of iemand anders niet kan stoppen, vallen en rollen, smoor de vlammen dan met een deken of handdoek. Behandel de brandwond onmiddellijk met koel water gedurende drie tot vijf minuten. Dek af met een schone, droge doek. Roep onmiddellijk medische hulp in door 112 of de brandweer te bellen.

 

Plannen om te ontsnappen aan brand voor oudere volwassenen en mensen met toegangs- of functiebeperkingen

 

Als u een rollator of rolstoel gebruikt, controleer dan alle uitgangen om er zeker van te zijn dat u door de deuropeningen kunt.

Zorg voor de nodige aanpassingen – zoals het plaatsen van opritten en het verbreden van de deuropeningen – om een vluchtweg te vergemakkelijken.

Spreek met uw familieleden, de huisbaas of buren over uw brandveiligheidsplan en oefen het met hen.

Neem contact op met de noodlijn van uw lokale brandweer en leg uit wat uw speciale behoeften zijn. Vraag hulpverleners om uw speciale behoeften informatie in een bestand te bewaren.

Houd een telefoon in de buurt van uw bed en wees klaar om 112 te bellen als er brand uitbreekt.